Privacybeleid

INTRODUCTIE & DEFINITIES:

Tomskleinekarweien.be heeft dit cookie- en privacy beleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar website plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van tomskleinekarweien.be.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is tomskleinekarweien.be, gevestigd te Turnhout, hierna genoemd “Tom’ s Kleine Karweien”.

Onder diensten van Tom’ s Kleine Karweien moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige werkzaamheden en diensten die Tom’ s Kleine Karweien aanbiedt, zoals onder meer haar (mobiele) website www.tomskleinekarweien.be, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven) en archieven, alsmede alle werkzaamheden en karweien die zij aanbiedt, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn (hierna: “diensten”).

Onder relaties (hierna: “relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaalde en onbetaalde diensten van Tom’ s Kleine Karweien afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Tom’ s Kleine Karweien.

 

COOKIEBELEID:

Soorten cookies en doeleinden:

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Tom’ s Kleine Karweien maakt op haar websites in het kader van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle in dit document vermelde websites en applicaties vantomskleinekarweien.be. Tom’ s Kleine Karweien vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op onze websites ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt:

Noodzakelijke cookies:
Cookies die noodzakelijk zijn om de diensten van tomskleinekarweien.be te laten functioneren. Tom’ s Kleine Karweien gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

Analytische cookies (geanonimiseerd):
Cookies die het gebruik van de website van Tom’ s Kleine Karweien analyseren, zodat Tom’ s Kleine Karweien de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. tomskleinekarweien.be gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar websites bezoeken.

Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de websites, maakt Tom’ s Kleine Karweien gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Tom’ s Kleine Karweien anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics – zie onderstaand “Tracking cookies”.

Tracking cookies:
Met uw toestemming verzamelen Tom’ s Kleine Karweien en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van tomskleinekarweien.be en de interesses van gebruikers. Tom’ s Kleine Karweien gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.

Aanpassen cookies instellingen
Wanneer u onze website voor het eerst benadert, krijgt u een popup the zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. Standaard staan alle cookies uit, tenzij u ons privacy beleid accepteert.

Via de knop Cookie-instellingen, kunt u het niveau aanpassen waarop onze website cookies gebruikt. Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van Tom’ s Kleine Karweien en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen:

 

PRIVACYBELEID:

De (persoons)gegevens van relaties worden door Tom’ s Kleine Karweien met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tom’ s Kleine Karweien verzamelt en verwerkt gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

  1. het aanbieden en uitvoeren van haar diensten
  2. het voldoen aan de op haar rustende wet- en regelgeving
  3. het beheren van de gebruikersaccounts
  4. het verbeteren van haar dienstverlening door bv. relevante gepersonaliseerde artikelen en nieuwsbrieven te tonen aan onze relaties o.b.v. hun voorkeuren en interessegebieden
  5. het uitvoeren van onderzoek/analyses en het samenstellen van managementinformatie ter verbetering van haar services door bv. geaggregeerd te analyseren welke diensten het best/minst worden beoordeeld en het meeste/minste worden gebruikt
  6. het per email toesturen of op een website vertonen van een (gepersonaliseerde) aanbieding, nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap.

Welke gegevens worden verwerkt
De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Tom’ s Kleine Karweien verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Gegevens die door relaties zijn verstrekt om de dienst waar hij zich op heeft geabonneerd te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
  2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaatgegevens, bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), kliks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook “Cookiebeleid”)
  3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc.); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door relaties geïnitieerd worden als door tomskleinekarweien.be zelf.

Opslag & beveiliging van gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van Tom’ s Kleine Karweien; de website database of bij de eerder genoemde derde partijen. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

Websites van derden
Wanneer u in een van de diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de dienst van Tom’ s Kleine Karweien. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacybeleid van Tom’ s Kleine Karweien niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Tom’ s Kleine Karweien is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

Inschakeling van derden
Tom’ s Kleine Karweien kan voor de uitvoering en exploitatie van de diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Tom’ s Kleine Karweien zal deze derden verplichten uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten.

Doorgifte andere landen
In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Tom’ s Kleine Karweien uw gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten. Tom’ s Kleine Karweien is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

Leeftijd
U garandeert Tom’ s Kleine Karweien dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u 18 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

Inzage & correctie
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, dan kan dat door een e-mail sturen aan info@tomskleinekarweien.be, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Tom’ s Kleine Karweien uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Tom’ s Kleine Karweien op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijziging cookie & privacy beleid
Het kan voorkomen dat het cookie & privacy beleid van Tom’ s Kleine Karweien wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom zinvol dit cookie & privacy beleid van Tom’ s Kleine Karweien regelmatig te raadplegen.

Contact
Voor vragen over dit cookie & privacy beleid kunt u contact met ons opnemen.

Tomskleinekarweien.be

Laatst gewijzigd: 2 december 2020